1:8 Nitro Buggy (Heat 4/4) Results [Q1 Race #4]
4
1:8 Nitro Buggy (Heat 4/4)
Round: Qualifier Round 1
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 1 TRầN QUỳNH PHươNG
View Laps
1 8/5:02.405 --- 36.441 37.801 37.186 1:51.063 1.25 96.70%
2 6 DươNG BảO CAN
View Laps
6 8/5:12.323 9.918 38.284 39.040 38.806 1:56.263 0.39 99.00%
3 2 Vũ TIếN HảI
View Laps
2 8/5:17.899 5.576 38.037 39.737 38.951 1:57.596 1.14 97.14%
4 11 DươNG TấN SơN
View Laps
11 8/5:18.314 0.415 38.717 39.789 38.936 1:56.337 1.40 96.48%
5 4 NGUYễN TIểU LONG
View Laps
4 8/5:18.493 0.179 38.192 39.812 38.792 1:56.395 1.55 96.12%
6 5 NGUYễN CôNG NGUYêN
View Laps
5 8/5:22.558 4.065 37.527 40.320 38.444 1:53.461 3.16 92.17%
7 12 MR. XUO
View Laps
12 8/5:27.844 5.286 38.697 40.981 39.820 1:59.080 1.75 95.74%
8 9 DUY ĐồNG
View Laps
9 8/5:32.531 4.687 38.529 41.566 39.598 1:59.000 2.70 93.51%
9 10 NGũ Kỹ ĐứC
View Laps
10 8/5:36.455 3.924 39.793 42.057 40.902 2:00.484 1.70 95.97%
10 8 DươNG ĐạI NGHĩA
View Laps
8 7/5:04.153 11.1484285 38.739 43.450 40.907 2:03.578 4.26 90.19%
11 3 PHAN QUANG VINH
View Laps
3 6/4:20.421 --- 38.809 43.404 40.640 2:02.525 6.29 85.50%
12 13 NGUYễN Tư TRIềU
View Laps
13 6/5:10.661 50.24 40.743 51.777 43.226 2:06.019 19.26 62.80%
13 7 TRầN HùNG ANH
View Laps
7 3/2:10.701 --- 39.868 43.567 2:10.701 4.54 89.58%
Lap-by-Lap Position Graph
close X