1:8 Nitro Buggy (Heat 3/4) Results [Q2 Race #3]
3
1:8 Nitro Buggy (Heat 3/4)
Round: Qualifier Round 2
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 4 VINH SắT VụN
View Laps
4 8/5:19.121 --- 35.176 39.890 39.129 1:54.984 1.88 95.29%
2 11 TRầN ANH PHú
View Laps
11 8/5:39.559 20.438 40.044 42.445 41.522 2:03.360 1.61 96.22%
3 5 PHạM HùNG CườNG
View Laps
5 7/5:06.963 11.2558571 39.453 43.852 41.643 2:08.826 4.53 89.68%
4 9 Vũ TUấN ANH
View Laps
9 7/5:09.994 3.031 41.339 44.285 43.207 2:07.574 2.00 95.50%
5 8 TRươNG LINH TâM
View Laps
8 7/5:12.899 2.905 41.720 44.700 42.607 2:06.110 3.81 91.48%
6 2 NGUYễN HOàI PHONG
View Laps
2 7/5:12.961 0.062 42.136 44.709 43.691 2:12.229 2.14 95.23%
7 10 NGUYễN Hà
View Laps
10 7/5:29.557 16.596 43.021 47.080 45.957 2:17.079 2.44 94.82%
8 12 NGUYễN QUí
View Laps
12 7/5:33.747 4.19 43.117 47.678 45.779 2:12.179 3.83 91.97%
9 7 Võ HảI TRIềU
View Laps
7 6/4:40.112 --- 40.997 46.685 45.162 2:11.429 4.24 90.92%
10 3 NGUYễN HOàNG LộC
View Laps
3 6/5:05.505 25.393 45.508 50.918 49.246 2:28.541 4.31 91.54%
11 1 TRầN MạNH CườNG
View Laps
1 6/5:07.856 2.351 39.196 51.309 41.058 2:05.669 22.98 55.22%
12 13 HUỳNH HUY
View Laps
13 4/3:29.223 5.9785 46.709 52.306 2:28.187 5.43 89.63%
13 6 ĐOàN ANH Tú
View Laps
6 2/1:45.553 1.883 49.417 52.777 3.36 93.63%
Lap-by-Lap Position Graph
close X