1:8 Nitro Buggy (Heat 3/4) Results [Q3 Race #3]
3
1:8 Nitro Buggy (Heat 3/4)
Round: Qualifier Round 3
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 4 VINH SắT VụN
View Laps
4 8/5:30.469 --- 40.372 41.309 40.708 2:02.038 1.13 97.27%
2 5 PHạM HùNG CườNG
View Laps
5 8/5:42.095 11.626 40.481 42.762 41.286 2:03.666 2.74 93.59%
3 6 ĐOàN ANH Tú
View Laps
6 8/5:45.786 3.691 40.809 43.223 41.713 2:03.194 2.55 94.10%
4 2 NGUYễN HOàI PHONG
View Laps
2 7/5:08.472 6.75342857 42.242 44.067 43.263 2:09.647 1.36 96.91%
5 7 Võ HảI TRIềU
View Laps
7 7/5:25.384 16.912 41.222 46.483 44.104 2:10.246 4.40 90.53%
6 8 TRươNG LINH TâM
View Laps
8 7/5:27.911 2.527 43.909 46.844 45.894 2:16.647 1.87 96.00%
7 3 NGUYễN HOàNG LộC
View Laps
3 7/5:28.250 0.339 42.948 46.893 44.663 2:13.107 4.47 90.47%
8 10 NGUYễN Hà
View Laps
10 7/5:29.578 1.328 43.243 47.083 44.638 2:12.305 4.02 91.45%
9 9 Vũ TUấN ANH
View Laps
9 7/5:35.719 6.141 44.468 47.960 47.060 2:19.667 1.92 95.99%
10 11 TRầN ANH PHú
View Laps
11 6/5:10.193 26.1728333 39.702 51.699 43.049 2:01.077 19.60 62.10%
11 1 TRầN MạNH CườNG
View Laps
1 4/3:13.149 --- 41.762 48.287 2:12.260 7.48 84.52%
12 13 HUỳNH HUY
View Laps
13 2/4:43.637 374.125 1:05.226 2:21.819 76.59 45.99%
13 12 NGUYễN QUí 12 DNS ---
Lap-by-Lap Position Graph
close X