Qualifier Round 3 Heat Sheet
1
1:8 Nitro Buggy (Heat 1/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Võ THANH HảI 40 2:38.587 (1)
2 2NAM Vũ 41 2:40.377 (1)
3 3NGUYễN NGọC ĐứC 42 2:42.360 (1)
4 4HòA SàI GòN 43 2:42.575 (1)
5 5NGUYễN MINH HUY 44 2:45.504 (1)
6 6NGUYễN THàNH PHướC 45 2:49.279 (1)
7 7BùI HOàNG LâM 46 2:51.683 (1)
8 8ĐặNG THANH HOàNG 47 2:51.885 (1)
9 9PHạM NGọC HOAN 48 3:00.180 (1)
10 10NGUYễN CHí THàNH 49 3:03.641 (1)
11 11TRầN HữU HOạCH 50 N/A
12 12NGUYễN NGọC TUYềN 51 N/A
13 13PHạM VIếT QUí 52 N/A
2
1:8 Nitro Buggy (Heat 2/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1NGUYễN TRUNG HIếU 27 2:23.322 (1)
2 2NGUYễN NGọC PHúC 28 2:24.444 (1)
3 3KHOA CHEASUN 29 2:25.390 (1)
4 4BáC TIếN 30 2:25.394 (1)
5 5NGUYễN ĐăNG KHOA 31 2:27.075 (1)
6 6Lê VăN KHôI 32 2:27.519 (1)
7 7NGUYễN Vũ 33 2:29.254 (1)
8 8ĐOàN VĩNH LộC 34 2:30.928 (1)
9 9PHươNG BửU HưNG 35 2:32.480 (1)
10 10ĐOàN HữU NHâN 36 2:34.457 (1)
11 11NGUYễN THIệN VươNG 37 2:34.547 (1)
12 12NGUYễN Bá HùNG 38 2:37.766 (1)
13 13BùI HUY KHảI 39 2:38.340 (1)
3
1:8 Nitro Buggy (Heat 3/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TRầN MạNH CườNG 14 2:09.930 (1)
2 2NGUYễN HOàI PHONG 15 2:11.971 (1)
3 3NGUYễN HOàNG LộC 16 2:12.115 (1)
4 4VINH SắT VụN 17 2:12.470 (1)
5 5PHạM HùNG CườNG 18 2:12.509 (1)
6 6ĐOàN ANH Tú 19 2:14.253 (1)
7 7Võ HảI TRIềU 20 2:15.336 (1)
8 8TRươNG LINH TâM 21 2:15.345 (1)
9 9Vũ TUấN ANH 22 2:15.577 (1)
10 10NGUYễN Hà 23 2:16.148 (1)
11 11TRầN ANH PHú 24 2:17.381 (1)
12 12NGUYễN QUí 25 2:17.568 (1)
13 13HUỳNH HUY 26 2:19.463 (1)
4
1:8 Nitro Buggy (Heat 4/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TRầN QUỳNH PHươNG 1 1:54.928 (1)
2 2Vũ TIếN HảI 2 1:55.386 (1)
3 3PHAN QUANG VINH 3 1:55.709 (1)
4 4NGUYễN TIểU LONG 4 1:56.752 (1)
5 5NGUYễN CôNG NGUYêN 5 1:56.873 (1)
6 6DươNG BảO CAN 6 1:57.010 (1)
7 7TRầN HùNG ANH 7 1:57.789 (1)
8 8DươNG ĐạI NGHĩA 8 1:58.806 (1)
9 9DUY ĐồNG 9 2:00.113 (1)
10 10NGũ Kỹ ĐứC 10 2:00.655 (1)
11 11DươNG TấN SơN 11 2:04.169 (1)
12 12MR. XUO 12 2:05.213 (1)
13 13NGUYễN Tư TRIềU 13 2:06.953 (1)
Event Stats & Details
Race Track PRC Track
Registrations Entries: 52
Drivers: 52
Total Race Laps 3,412
Total Race Time 44 hours, 15 minutes, 13 seconds
close X